LA PARADA DEL CEVICHE 103 A SANT CUGAT

Després d’haver fet el restaurant de Barcelona, ens van encarregar el disseny i la realització d’una parada de degustació al recentment remodelat Mercat Vell.
Amb la fusta, els colors, les imatges i la tipografia s’ha aconseguit transmetre l’essència peruana a la parada.